Birgit Meyer: Tastbare transcendentie

Kijk nu ook de lezing terug van Birgit Meyer, die zij tijdens ons openingsdebat op 4 juni gaf. Birgit Meyer is hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en één van de projectleiders van Iconic Religion project. In haar lezing spreekt ze over de aanwezigheid van religie in de stedelijke ruimte. Ze introduceert het concept ‘tastbare transcendentie’, dat duidt op de wijze waarop mensen een andere werkelijkheid bereikbaar en tasbaar trachten te maken via concrete vormen als kerkgebouwen. Ook wijst ze op de inzichten die we kunnen opdoen als we kijken naar de ‘gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’ en de sporen van een christelijk verleden die zijn ingeprent in de ruimtelijke structuren en gebouwen in die stad.