Jo Spaans: Herbestemming in Amsterdam na de Reformatie

Tijdens het openingsdebat van The Urban Sacred gaf Jo Spaans, historica aan de Universiteit Utrecht, een lezing over het hergebruik van religieuze gebouwen na de Reformatie in Amsterdam. Ze vertelde over de grootschalige herbestemming van religieuze gebouwen in de zestiende eeuw. Ze ging ook in op de intrigerende discussies onder protestanten in die tijd over de wenselijkheid van het gebruik van de grote, oude parochiekerken, met al hun symbolische verwijzingen, voor hun samenkomsten. Een pleidooi om meer aandacht te besteden aan de opvattingen en gevoeligheden van de nieuwe gebruikers van herbestemde kerken. Kijk haar lezing hier terug.