Daan Beekers: herbestemde kerken als cultureel-religieuze knooppunten

Antropoloog Daan Beekers (Universiteit Utrecht) gaf tijdens het openingsdebat van onze tentoonstelling een lezing over zijn onderzoek naar herbestemde kerkgebouwen in Amsterdam. Ook zijn lezing is hier nu terug te zien. Hij stelt dat de sluiting en herbestemming van kerkgebouwen niet slechts wijzen op religieuze teloorgang, maar gezien kunnen worden als spiegels op de cultureel pluriforme samenleving. Het zijn cultureel-religieuze knooppunten in de stad. Om dit te illustreren, bespreekt hij de herbestemde kerkgebouwen die in de tentoonstelling aan bod komen: de Fatih moskee, de pinkstergemeente Maranatha Ministries en Chassé Dance Studios. Ook duidt hij op de opkomst van de ‘erfgoedkerk’: hoewel de rol van de kerk in het maatschappelijk leven is afgenomen, krijgen kerken, zodra ze de deuren sluiten, vaak een nieuwe betekenis als historisch erfgoed.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s