Daan Beekers: herbestemde kerken als cultureel-religieuze knooppunten

Antropoloog Daan Beekers (Universiteit Utrecht) gaf tijdens het openingsdebat van onze tentoonstelling een lezing over zijn onderzoek naar herbestemde kerkgebouwen in Amsterdam. Ook zijn lezing is hier nu terug te zien. Hij stelt dat de sluiting en herbestemming van kerkgebouwen niet slechts wijzen op religieuze teloorgang, maar gezien kunnen worden als spiegels op de cultureel pluriforme samenleving. Het zijn cultureel-religieuze knooppunten in de stad. Om dit te illustreren, bespreekt hij de herbestemde kerkgebouwen die in de tentoonstelling aan bod komen: de Fatih moskee, de pinkstergemeente Maranatha Ministries en Chassé Dance Studios. Ook duidt hij op de opkomst van de ‘erfgoedkerk’: hoewel de rol van de kerk in het maatschappelijk leven is afgenomen, krijgen kerken, zodra ze de deuren sluiten, vaak een nieuwe betekenis als historisch erfgoed.